Om kursen

Om kursen

Kursen är riktad till dig som är eller planerar att bli gravid och anpassad både till den träningsvana och den med mindre träningserfarenheter.

Syftet med kursen är att lära dig så mycket som möjligt om din kropp och träning under graviditeten utifrån ett friskvårdsperspektiv. Detta för att optimera ditt välmående under graviditeten och minska risken för komplikationer och smärta. Kursen är uppdelad i ett teoretisk och ett praktiskt block – den börjar med en föreläsning och avslutas med ett inspirerande träningspass ihop i ett privat gym!

Kursen syftar också till att förbereda dig inför tiden efter förlossningen och hur du kan lägga upp din träning efter graviditeten.

Alla som deltar i kursen får med sig ett häfte med träningsprogram och en sammanfattning av kursens innehåll med sig hem. Det kommer även bjudas på mackor, frukt, kaffe och te löpande under kvällen för att hålla energinivåerna uppe.

I kursen ingår:

 • information om vad som händer i kroppen under en graviditet
 • varför och hur du ska träna för att må så bra som möjligt och minska flertalet komplikationsrisker
 • en fördjupning om bäckenbottens anatomi och funktion
 • hjälp att komma igång med bäckenbottenträning och olika träningsupplägg
 • hållningsträning och ergonomi
 • övningar för hela kroppen att göra både hemma och/eller på gym anpassade för den gravida kvinnan
 • kostråd vid graviditet
 • träning efter graviditeten

När kursen är avslutad ska du känna dig säker på hur du ska gå tillväga med din träning och vara fylld på inspiration!

Lokal:

Adressen till utbildningslokalen är J A Wettergrens gata 7, ca 2 minuter från Marklandsgatan i Göteborg.

Kommande datum:

För närvarande hålls inga kurser.

Varför ska man träna under graviditeten?

Forskningen stödjer träning under graviditet för att förebygga diverse komplikationer. Genom att hålla dig fysiskt aktiv under graviditeten minskar risken bland annat för:

 • urininkontinens under och efter graviditet (bäckenbottenträning)
 • depression och nedstämdhet
 • graviditetsdiabetes
 • havandeskapsförgiftning och högt blodtryck

Det sker en rad olika fysiologiska förändringar i kroppen under en graviditet och det kan vara svårt att veta hur man ska anpassa träningen utifrån den nya situationen. Genom att öka kunskapen och förståelsen för det kroppen går igenom blir det också enklare att lägga upp träningen på ett smart sätt. Är du inte aktiv sedan innan kan graviditeten vara ett ypperligt tillfälle för en livsstilsförändring som gynnar både dig och barnet.

Träning av bäckenbotten

Bäckenbotten är benämningen på musklerna i bäckenet som syftar till att stabilisera blåsa, livmoder och tarmar. De hjälper oss att hålla tätt och är också viktiga för vår sexuella hälsa. En frisk bäckenbottenmuskulatur har en naturlig grundspänning hela tiden som ger stöd åt kroppen utan att vi behöver tänka på det. Under och efter en graviditet försvagas musklerna och det är därför viktigt med regelbunden, specifik bäckenbottenträning för att stärka upp musklerna igen. Det kan dock vara svårt att hitta musklerna och många kvinnor aktiverar dem inte helt korrekt. Den här kursen syftar till att öka din kunskap om bäckenbotten, hur du hittar musklerna korrekt samt lära ut olika träningsupplägg för att förebygga urinläckage under och efter graviditeten.